Traductions toutes langues pour
particuliers et entreprises

Traducteurs jurés, assermentés Bruges

Des traducteurs jurés traduisent vos documents officiels, juridiques, techniques et commerciaux.

L’agence de traduction Crealingua réalise des traductions pour entreprises et particuliers à Bruges. Nous travaillons avec des traducteurs professionnelsTraducteurs Français, Traducteurs Anglais, Traducteurs Espagnol, Traducteurs Russe, Traducteurs Slovaque. Vous cherchez un autre traducteur: Cliquez ici.  


EGALEMENT TRADUCTIONS JUREES, TRADUCTIONS JURIDIQUES, TRADUCTIONS TECHNIQUES

En plus des traductions pour entreprises et particuliers à Bruges, notre agence de traduction s’occupe également des traductions (jurées) pour les clients à Gand et Dixmude.

Traductions jurées de certificat de nationalité, jugements de traducteurs juridiques, traductions techniques de cahiers de charges, lettres rédigés par des traducteurs natifs.Traduire d’autres sortes de documents: cliquez ici.


TRADUCTEURS et AGENCES DE TRADUCTIONS BRUGES

Traducteurs jurés, assermentés Bruges


Beëdigde vertalers Algemene Verkoopvoorwaarden Nederlands naar Engels, regio Brugge

Jan, zaakvoerder van een bedrijf uit Brugge, gaf aan Crealingua volgende vertaalopdracht: "Voor onze algemene voorwaarden zoeken wij professionele vertaling ( juridisch jargon )."

 • Crealingua Vertaalkantoor doet niet enkel beëdigde vertalingen van Algemene Verkoopvoorwaarden van Nederlands naar Engels maar vertaalt ook Contractbepalingen, Handelsvoorwaarden, Leveringsvoorwaarden en Overeenkomstclausules naar het Grieks, Duits, Spaans en meer dan 60 andere talen.
 • Het nut van een beëdigde vertaling van Algemene Verkoopvoorwaarden voor uw bedrijf

  De Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) vormen een essentieel onderdeel van zakelijke transacties. Ze definiëren de voorwaarden waaronder producten of diensten worden verkocht en aangekocht. Het zijn de standaardvoorwaarden die tussen een verkoper en koper worden afgesproken, zonder dat deze voor elke transactie opnieuw moeten worden onderhandeld.

  1) Hoe Algemene Verkoopvoorwaarden opstellen?
  Het opstellen van AVV vereist een duidelijk begrip van uw zakelijke behoeften en risico's. Het is raadzaam om een juridisch expert in te schakelen. Ze moeten duidelijk, eerlijk en begrijpelijk zijn en mogen niet in strijd zijn met de wet.

  2)Waar moeten Algemene Verkoopvoorwaarden vermeld worden?
  De AVV moeten toegankelijk zijn voor de koper voordat de overeenkomst wordt gesloten. Dit kan op uw website zijn, in offertes, op de achterzijde van facturen of in een bijlage bij contracten.

  3)Hoe werken Algemene Voorwaarden?
  Wanneer een klant een product of dienst van uw bedrijf koopt en de AVV accepteert, vormen ze samen een bindend contract. Zowel de verkoper als de koper moeten zich houden aan de in de voorwaarden afgesproken punten.

  Crealingua Vertaalbureau Expert N° 1 in Beëdigde en Juridische vertalingen

  Problemen kunnen ontstaan wanneer Algemene Verkoopvoorwaarden  niet duidelijk zijn, wanneer ze niet zijn gecommuniceerd of wanneer ze als oneerlijk worden beschouwd. Het is essentieel om ze regelmatig te herzien en aan te passen aan veranderende wetgeving. Wanneer een geschil ontstaat, kan het raadzaam zijn om mediation of arbitrage te overwegen voordat u naar de rechter stapt.

  Aanbevelingen ivm Algemene Verkoopsvoorwaarden
  Het hebben van duidelijke en eerlijke Algemene Verkoopvoorwaarden is essentieel voor elk bedrijf. Ze bieden zekerheid en bescherming voor zowel de verkoper als de koper. Zorg ervoor dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor klanten, regelmatig worden herzien en dat ze voldoen aan alle wettelijke vereisten.

  De native erkende vertalers van Vertaalbureau Crealingua maken niet enkel  beëdigde vertalingen van Algemene Verkoopsvoorwaarden maar ook Juridische vertalingen van heel wat andere documenten:

  •Contractbepalingen, Handelsvoorwaarden, Zakelijke bepalingen, Contractuele voorwaarden, Zakelijke afspraken, Contractclausules, Overeenkomstclausules, Handelscondities en verder ook van protocollen, richtlijnen, decreten, statuten, lastgevingen, schikkingen, verordeningen, uitvoeringsbepalingen.

   

   

- Jan, Brugge Plus d'infos >