Traductions toutes langues pour
particuliers et entreprises

Traducteurs jurés, assermentés Gand

Des traducteurs jurés traduisent vos documents officiels, juridiques, techniques et commerciaux.

L’agence de traduction Crealingua réalise des traductions pour entreprises et particuliers à Gand. Nous travaillons avec des traducteurs professionnels : Traducteurs Français, Traducteurs Anglais, Traducteurs Espagnol, Traducteurs Allemand, Traducteurs Japonais. Vous cherchez un autre traducteur: Cliquez ici.  


EGALEMENT TRADUCTIONS JUREES, TRADUCTIONS JURIDIQUES, TRADUCTIONS TECHNIQUES

En plus des traductions pour entreprises et particuliers à Gand, notre agence de traduction s’occupe également des traductions (jurées) pour les clients à Renaix et Menin.

Traductions jurées d'actes de décès, statuts de traducteurs juridiques, traductions techniques de contrats d'entretien, livres traduits par des traducteurs natifs.Traduire d’autres sortes de documents: cliquez ici.


TRADUCTEURS et AGENCE DE TRADUCTIONS GAND 

Traducteurs jurés, assermentés Gand 


Beëdigde vertalers aangifte nalatenschap in Gent, Nederlands naar Frans

 • Bérenice uit Gent vroeg aan Crealingua Vertaalbureau een vertaalofferte: "Ik heb een officiële beëdigde vertaling nodig van Nederlands naar Frans ivm aangifte nalatenschap."
 • Crealingua Vertaalkantoor doet niet enkel beëdigde vertalingen van aangiftes nalatenschap van Nederlands naar Frans, maar vertaalt ook naar het Spaans, Italiaans, Portugees en meer dan 60 andere talen.

De Erkende Vertalers van Crealingua vertalen Aangiftes Nalatenschap

De aangifte van een nalatenschap is het juridische proces waarbij de financiële en materiële bezittingen van een overleden persoon worden aangegeven aan de relevante overheden. Deze aangifte is van groot belang omdat het helpt bij het vaststellen van erfbelastingen en zorgt voor een goede ordelijke verdeling van het nalatenschap onder de erfgenamen.

De te volgen stappen bij het indienen van een aangifte nalatenschap omvatten meestal het verzamelen van alle financiële documenten, waaronder eigendomsakten, bankafschriften en schuldbewijzen. Vervolgens moeten deze gegevens worden ingediend bij de bevoegde instantie, zoals de belastingdienst. Het is ook belangrijk om de wettelijke termijnen voor indiening in acht te nemen om boetes te voorkomen.

Tijdens dit proces kunnen er enkele problemen optreden, zoals onduidelijke eigendomsrechten, onbekende schulden of meningsverschillen tussen erfgenamen over de verdeling. Om deze uitdagingen aan te pakken, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen van een notaris of advocaat die gespecialiseerd is in nalatenschapszaken. Zij kunnen helpen bij het oplossen van geschillen en het verduidelijken van juridische kwesties.

Aangifte nalatenschap in Vlaanderen

Het proces van aangifte nalatenschap in Vlaanderen omvat verschillende stappen die nauwkeurig moeten worden gevolgd om de erfenis van een overledene op een correcte en wettelijke manier af te handelen.

 Te volgen stappen voor aangifte nalatenschap:

 1. Verzamelen van informatie: De eerste stap is het verzamelen van alle relevante informatie over de activa, schulden, eigendommen en financiële regelingen van de overledene.
 2. Aangifteformulier invullen: Vervolgens moet een aangifteformulier worden ingevuld en ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).
 3. Waardering van activa: Alle bezittingen worden gewaardeerd, inclusief onroerend goed, bankrekeningen, investeringen, enz.
 4. Betalen van erfbelasting: Op basis van de waarde van de erfenis wordt erfbelasting berekend en moet deze worden betaald.
 5. Verdeling van de erfenis: Na afronding van de administratieve verplichtingen kan de erfenis onder de erfgenamen worden verdeeld volgens het testament of de wettelijke erfopvolging.

    Problematieken nalatenschapsaangifte:

 1. Complexiteit: Het proces van aangifte nalatenschap kan complex zijn, vooral als er meerdere erfgenamen zijn of als er onduidelijkheden zijn over eigendomsrechten.
 2. Onvolledige informatie: Onvolledige informatie over activa, bezittingen en schulden kan de aangifte vertragen en mogelijk boetes veroorzaken.
 3. Emotionele belasting: Het afhandelen van financiële zaken tijdens een emotionele periode kan uitdagend zijn voor nabestaanden.

    Oplossingen voor aangifte nalatenschap:

 1. Professioneel advies: Het raadplegen van een notaris of belastingadviseur kan helpen bij het begrijpen van de wettelijke verplichtingen en het verminderen van fouten.
 2. Duidelijke communicatie: Goede communicatie tussen erfgenamen kan helpen bij het oplossen van conflicten en het nemen van gezamenlijke beslissingen.
 3. Nauwkeurige documentatie: Het bijhouden van nauwkeurige documentatie en administratie vergemakkelijkt het proces en minimaliseert problemen.

De native erkende vertalers van Vertaalbureau Crealingua maken ook beëdigde vertalingen van:

 • Aanstelling Ergenamen
 • Aktes van Erfopvolging
 • Attesten van Erfopvolging
 • Attesten van Nalatenschap
 • Erfenissen
 • Erfrechtverklaringen
 • Onroerende Schenkingen
 • Schenkingen onder levenden
 • Schenkingen Roerende Goederen
 • Schenkingsaktes
 • Testamenten
- Berenice, Gent Plus d'infos >