Traductions toutes langues pour
particuliers et entreprises

Traducteurs jurés, assermentés Français

Traductions (jurées) Français par des traducteurs natifs

L’agence de traduction Crealingua traduit tous vos textes et documents vers le français. Traductions du néerlandais vers le français. Ou traductions du français au néerlandais. Traductions jurées Français, traductions juridiques Français, traductions techniques Français, traductions professionnelles Français. Plus de traducteurs jurés ici.

Nos traducteurs jurés traduisent vos documents officiels vers le français et les font authentifier par le Tribunal de première instance. Les traductions jurées et authentifiées et les documents traduits sont envoyés par la poste en mode prioritaire à votre domicile ou à votre adresse professionnelle.

Traductions Français pour les clients en Wallonie et en France

L’agence de traduction Crealingua effectue, en plus des traductions vers le Français pour particuliers et entreprises, des travaux de traductions dans les langues suivantes : traductions en italien, allemand, espagnol, néerlandais, danois et albanais.

TRADUCTEURS, AGENCES DE TRADUCTION FRANCAIS

Traducteurs jurés, assermentés Français


Beëdigde vertalers Algemene Verkoopvoorwaarden Nederlands naar Engels, regio Brugge

Jan, zaakvoerder van een bedrijf uit Brugge, gaf aan Crealingua volgende vertaalopdracht: "Voor onze algemene voorwaarden zoeken wij professionele vertaling ( juridisch jargon )."

 • Crealingua Vertaalkantoor doet niet enkel beëdigde vertalingen van Algemene Verkoopvoorwaarden van Nederlands naar Engels maar vertaalt ook Contractbepalingen, Handelsvoorwaarden, Leveringsvoorwaarden en Overeenkomstclausules naar het Grieks, Duits, Spaans en meer dan 60 andere talen.
 • Het nut van een beëdigde vertaling van Algemene Verkoopvoorwaarden voor uw bedrijf

  De Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) vormen een essentieel onderdeel van zakelijke transacties. Ze definiëren de voorwaarden waaronder producten of diensten worden verkocht en aangekocht. Het zijn de standaardvoorwaarden die tussen een verkoper en koper worden afgesproken, zonder dat deze voor elke transactie opnieuw moeten worden onderhandeld.

  1) Hoe Algemene Verkoopvoorwaarden opstellen?
  Het opstellen van AVV vereist een duidelijk begrip van uw zakelijke behoeften en risico's. Het is raadzaam om een juridisch expert in te schakelen. Ze moeten duidelijk, eerlijk en begrijpelijk zijn en mogen niet in strijd zijn met de wet.

  2)Waar moeten Algemene Verkoopvoorwaarden vermeld worden?
  De AVV moeten toegankelijk zijn voor de koper voordat de overeenkomst wordt gesloten. Dit kan op uw website zijn, in offertes, op de achterzijde van facturen of in een bijlage bij contracten.

  3)Hoe werken Algemene Voorwaarden?
  Wanneer een klant een product of dienst van uw bedrijf koopt en de AVV accepteert, vormen ze samen een bindend contract. Zowel de verkoper als de koper moeten zich houden aan de in de voorwaarden afgesproken punten.

  Crealingua Vertaalbureau Expert N° 1 in Beëdigde en Juridische vertalingen

  Problemen kunnen ontstaan wanneer Algemene Verkoopvoorwaarden  niet duidelijk zijn, wanneer ze niet zijn gecommuniceerd of wanneer ze als oneerlijk worden beschouwd. Het is essentieel om ze regelmatig te herzien en aan te passen aan veranderende wetgeving. Wanneer een geschil ontstaat, kan het raadzaam zijn om mediation of arbitrage te overwegen voordat u naar de rechter stapt.

  Aanbevelingen ivm Algemene Verkoopsvoorwaarden
  Het hebben van duidelijke en eerlijke Algemene Verkoopvoorwaarden is essentieel voor elk bedrijf. Ze bieden zekerheid en bescherming voor zowel de verkoper als de koper. Zorg ervoor dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor klanten, regelmatig worden herzien en dat ze voldoen aan alle wettelijke vereisten.

  De native erkende vertalers van Vertaalbureau Crealingua maken niet enkel  beëdigde vertalingen van Algemene Verkoopsvoorwaarden maar ook Juridische vertalingen van heel wat andere documenten:

  •Contractbepalingen, Handelsvoorwaarden, Zakelijke bepalingen, Contractuele voorwaarden, Zakelijke afspraken, Contractclausules, Overeenkomstclausules, Handelscondities en verder ook van protocollen, richtlijnen, decreten, statuten, lastgevingen, schikkingen, verordeningen, uitvoeringsbepalingen.

   

   

- Jan, Brugge Plus d'infos >

Beëdigde vertalers aangifte nalatenschap in Gent, Nederlands naar Frans

 • Bérenice uit Gent vroeg aan Crealingua Vertaalbureau een vertaalofferte: "Ik heb een officiële beëdigde vertaling nodig van Nederlands naar Frans ivm aangifte nalatenschap."
 • Crealingua Vertaalkantoor doet niet enkel beëdigde vertalingen van aangiftes nalatenschap van Nederlands naar Frans, maar vertaalt ook naar het Spaans, Italiaans, Portugees en meer dan 60 andere talen.

De Erkende Vertalers van Crealingua vertalen Aangiftes Nalatenschap

De aangifte van een nalatenschap is het juridische proces waarbij de financiële en materiële bezittingen van een overleden persoon worden aangegeven aan de relevante overheden. Deze aangifte is van groot belang omdat het helpt bij het vaststellen van erfbelastingen en zorgt voor een goede ordelijke verdeling van het nalatenschap onder de erfgenamen.

De te volgen stappen bij het indienen van een aangifte nalatenschap omvatten meestal het verzamelen van alle financiële documenten, waaronder eigendomsakten, bankafschriften en schuldbewijzen. Vervolgens moeten deze gegevens worden ingediend bij de bevoegde instantie, zoals de belastingdienst. Het is ook belangrijk om de wettelijke termijnen voor indiening in acht te nemen om boetes te voorkomen.

Tijdens dit proces kunnen er enkele problemen optreden, zoals onduidelijke eigendomsrechten, onbekende schulden of meningsverschillen tussen erfgenamen over de verdeling. Om deze uitdagingen aan te pakken, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen van een notaris of advocaat die gespecialiseerd is in nalatenschapszaken. Zij kunnen helpen bij het oplossen van geschillen en het verduidelijken van juridische kwesties.

Aangifte nalatenschap in Vlaanderen

Het proces van aangifte nalatenschap in Vlaanderen omvat verschillende stappen die nauwkeurig moeten worden gevolgd om de erfenis van een overledene op een correcte en wettelijke manier af te handelen.

 Te volgen stappen voor aangifte nalatenschap:

 1. Verzamelen van informatie: De eerste stap is het verzamelen van alle relevante informatie over de activa, schulden, eigendommen en financiële regelingen van de overledene.
 2. Aangifteformulier invullen: Vervolgens moet een aangifteformulier worden ingevuld en ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).
 3. Waardering van activa: Alle bezittingen worden gewaardeerd, inclusief onroerend goed, bankrekeningen, investeringen, enz.
 4. Betalen van erfbelasting: Op basis van de waarde van de erfenis wordt erfbelasting berekend en moet deze worden betaald.
 5. Verdeling van de erfenis: Na afronding van de administratieve verplichtingen kan de erfenis onder de erfgenamen worden verdeeld volgens het testament of de wettelijke erfopvolging.

    Problematieken nalatenschapsaangifte:

 1. Complexiteit: Het proces van aangifte nalatenschap kan complex zijn, vooral als er meerdere erfgenamen zijn of als er onduidelijkheden zijn over eigendomsrechten.
 2. Onvolledige informatie: Onvolledige informatie over activa, bezittingen en schulden kan de aangifte vertragen en mogelijk boetes veroorzaken.
 3. Emotionele belasting: Het afhandelen van financiële zaken tijdens een emotionele periode kan uitdagend zijn voor nabestaanden.

    Oplossingen voor aangifte nalatenschap:

 1. Professioneel advies: Het raadplegen van een notaris of belastingadviseur kan helpen bij het begrijpen van de wettelijke verplichtingen en het verminderen van fouten.
 2. Duidelijke communicatie: Goede communicatie tussen erfgenamen kan helpen bij het oplossen van conflicten en het nemen van gezamenlijke beslissingen.
 3. Nauwkeurige documentatie: Het bijhouden van nauwkeurige documentatie en administratie vergemakkelijkt het proces en minimaliseert problemen.

De native erkende vertalers van Vertaalbureau Crealingua maken ook beëdigde vertalingen van:

 • Aanstelling Ergenamen
 • Aktes van Erfopvolging
 • Attesten van Erfopvolging
 • Attesten van Nalatenschap
 • Erfenissen
 • Erfrechtverklaringen
 • Onroerende Schenkingen
 • Schenkingen onder levenden
 • Schenkingen Roerende Goederen
 • Schenkingsaktes
 • Testamenten
- Berenice, Gent Plus d'infos >