Beëdigde Vertalingen met digitale legalisatie

 Beëdigde vertalingen, ook wel gelegaliseerde vertalingen, rechtbankvertalingen of gewettigde vertalingen genoemd, wordt verzorgd door een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler is een professionele vertaler die officieel is beëdigd en gemachtigd  om officiële documenten te vertalen. De beëdigd vertaler plaatst zijn of haar digitale handtekening en stempel op de vertaling, waarbij wordt bevestigd dat de vertaling een nauwkeurige weergave (ne varietur) is van het originele document. Crealingua Vertaalbureau biedt tegenwoordig ook digitale levering van beëdigde vertalingen aan.

Beëdigde vertalingen mogen alleen worden uitgevoerd door vertalers erkend door FOD Justitie.

Een beëdigd vertaler heeft de bevoegdheid om een gewaarmerkte vertaling af te geven. Dit is een vertaling voorzien van een verklaring van de vertaler, bekrachtigd met een handtekening en een digitale stempel. Beëdigde vertalingen worden sinds  2021 in België niet meer gelegaliseerd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg maar door de digitale en elektronische handtekening van de beëdigde vertaler zelf. Vroeger duurde een legalisatie bij de Rechtbank doorgaans 4 tot 5 dagen. Maar door het digitalisatieproces kunnen beëdigde vertalingen op heden soms al binnen de 2 tot 3 werkdagen worden afgeleverd.

Vertaalbureau Crealingua voert beëdigde vertalingen uit in meer dan 60 talen, waaronder FransNederlandsEngelsDuitsSpaansItaliaans.

Hoe lang is een beëdigde vertaling geldig?

De geldigheidsduur van een beëdigde vertaling is niet wettelijk vastgesteld en kan variëren afhankelijk van het land en het doel van de vertaling. Over het algemeen wordt de geldigheid van een beëdigde vertaling bepaald door de instantie of organisatie waaraan het document wordt voorgelegd. In veel landen is er geen specifieke wettelijke termijn voor de geldigheid van een beëdigde vertaling. Het hangt af van de vereisten van de ontvangende instantie. In sommige gevallen kunnen specifieke wetten of voorschriften bepalen hoelang beëdigde vertalingen als geldig worden beschouwd.

Instanties en organisaties verkiezen recente beëdigde vertalingen. Ze kunnen om een actuele beëdigde vertaling vragen, vooral als er vermoedens zijn van mogelijke wijzigingen in de betekenis van bepaalde termen, terminologie, maar ook datums.

Verder kan de geldigheidsduur kan ook afhangen van het type document. Officiële documenten zoals geboorteakteshuwelijksaktesdiploma’sbewijs goed gedrag en zedenechtscheidingsaktesadoptiedossiersoverlijdensaktesrijbewijsattest nationaliteit, uittreksel strafregisterloonfichesattest ongehuwde staatmedische attesten,... hebben mogelijk verschillende vereisten dan bijvoorbeeld zakelijke documenten.

Het is steeds raadzaam om de geldigheidsvereisten te verifiëren bij de instantie of organisatie waaraan je de beëdigde vertaling wilt voorleggen. Als er geen specifieke vereisten zijn vastgesteld, kan het nuttig zijn om recente vertalingen te verkrijgen om eventuele problemen te voorkomen. Crealingua Vertaalbureau kan u hierbij helpen.

Hoe ziet een beëdigde vertaling eruit?

De beëdigde vertaler zet zijn of haar digitale handtekening en elektronische stempel op de vertaling, met de verklaring dat de vertaling een nauwkeurige en correcte weergave is van het originele document. Tegenwoordig biedt Crealingua Vertaalbureau ook digitale levering van beëdigde vertalingen aan.

Enkele eigenschappen die een beëdigd vertaler bij Crealingua Vertaalbureau, Expert N° 1 in beëdigde vertalingen hoog in het vaandel dragen:
==
Neus voor culturele en lokale nuances (native)
==Professionele beëdigde vertalingen
==Oog voor detail en precisie

Wat Crealingua Vertaalbureau onderscheidt, gaat verder dan louter beëdigd vertalen; het is onze stiptheid, precisie en grondige efficiëntie die ons uniek maken. Onze klanten verkiezen samenwerking met ons vanwege onze vertrouwelijkheid, discretie en ons vermogen om samen met de klant oplossingen te vinden bij elke vertaalopdracht.

Is een beëdigd vertaler hetzelfde als een beëdigd tolk?

Nee, een beëdigd tolk en een beëdigd vertaler zijn twee verschillende beroepen, hoewel ze beide te maken hebben met taal en vertaling. Hier noemen we de belangrijkste verschillen op.

Beëdigde vertalers zijn professionele vertalers die door een erkenningsnummer hebben ontvangen van FOD Justitie. Ze zijn gemachtigd om officiële documenten te vertalen, zoals juridische documenten, notariële akten, geboorteakten, diploma's, enz. Een beëdigde vertaling wordt voorzien van een handtekening en stempel van de beëdigd vertaler, waarmee wordt verklaard dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het originele document.

Een beëdigd tolk is een professionele tolk die eveneens erkend is door het ministerie van Justitie. De beëdigd tolk heeft de bevoegdheid om tijdens juridische procedures, notariële handelingen of andere officiële situaties mondeling te tolken. Anders dan een beëdigde vertaling, betreft tolken het overbrengen van gesproken taal van de ene taal naar de andere.

Beide beroepen vereisen specifieke vaardigheden en expertise, en ze worden vaak ingeschakeld in situaties waar officiële documenten of communicatie moeten worden vertaald of getolkt voor juridische, notariële, of andere formele doeleinden.