Gelegaliseerde vertalingen en gewettigde vertalingen vertaald door beëdigde vertalers

Vertaalbureau Crealingua is gespecialiseerd in het vertalen, beëdigen en legaliseren van alle rechtbank uitspraken en juridische documenten.

De native beëdigde vertalers van vertaalkantoor Crealingua vertalen al uw gewettigde vertalingen in alle talen.

Onze beëdigde vertalers vertalen o.a. volgende documenten:

 • Vonnissen en arresten
 • Aanstellingsbeschikkingen, beslagbeschikkingen, beschikkingen hoogdringendheid
 • Akkoordconclusies
 • Derden beslag
 • Arresten arbeidshof, arresten hof van beroep
 • Beroepsconclusies
 • Bewijsvoeringen burgerlijke procedure
 • Dagvaardingen en exploot dagvaardingen
 • Gerechtelijke procedures en gerechtsdocumenten
 • Getuigenverklaringen
 • Juridisch verslagen
 • Memorie van antwoord
 • Procedures politierechtbank
 • Verklaringen geen verzet noch hoger beroep
 • Verzoekschriften familierechtbank, verzoekschriften hoger beroep, verzoekschriften tot adoptie, verzoekschriften tot nietigverklaring
 • Vonnis betwisting vaderschap, vonnissen echtscheiding
 • Aanmaningen betalingen en ingebrekestellingen
 • Verklaringen van afstand
 • Lastgeving met buitengerechtelijke bescherming
 • Verslag van eed

In België is een beëdigd vertaler een natuurlijk persoon die door de algemene vergadering van een rechtbank of een hof van beroep in die hoedanigheid is benoemd. De benoeming gebeurt nadat de rechtbank of het hof van beroep over de ontvankelijkheid van het verzoek van de kandidaat heeft geoordeeld en hem/haar tijdens een openbare zitting de eed heeft laten afleggen.

Beëdigde vertalingen mogen enkel gebeuren door vertalers erkend door de rechtbank of het hoef van beroep. Een beëdigde vertaler heeft de bevoegdheid een gewaarmerkte vertaling af te geven. Dit is een vertaling die voorzien is van een verklaring van de vertaler, die bekrachtigd wordt met een handtekening en een stempel. Beëdigde vertalingen worden gelegaliseerd op de Rechtbank van Eerste Aanleg