Vertalingen in alle talen voor
particulieren en bedrijven

Beëdigde Vertalers Engels

Engelse (beëdigde) vertalingen door native vertalers

Vertaalbureau Crealingua vertaalt al uw teksten en documenten naar het Engels. Vertalingen uit het Nederlands naar het Engels. Of vertalingen vanuit het Engels naar Nederlands.  Beëdigde vertalingen Engels, Juridische vertalingen Engels, Technische vertalingen Engels, Zakelijke vertalingen Engels. Meer beëdigde vertalers hier.

Onze beëdigde vertalers vertalen uw officiële documenten naar het Engels en laten ze legaliseren op de Rechtbank van Eerste Aanleg. De beëdigde en gelegaliseerde vertalingen en de vertaalde documenten worden met priorpost verstuurd naar uw thuisadres of bedrijfsadres.

Vertalingen Engels voor klanten in Vlaanderen en Nederland

Crealingua vertaalbureau voert naast Engelse vertalingen voor particulieren en bedrijven ook vertaalopdrachten uit in volgende talen: de Franse taal, Duits, Spaans, Nederlands, Italiaans en Griekse vertalingen.

VERTALERS, VERTAALBUREAUS ENGELS

Beëdigde Vertalers Engels


Beëdigde vertalers Oprichtingsstatuten Nederlands naar Spaans, regio Leuven

Sam, uit Leuven, deed beroep op Crealingua: "We zouden graag onze Nederlandstalige statuten vertalen naar het Frans, Spaans en Engels opdat wij deze documenten kunnen gebruiken tegenover buitenlandse overheden. Hiervoor zouden wij dus een beëidgde vertaling van de statuten van het Nederlands naar de drie andere talen moeten hebben. In bijlage staat de tekst in kwestie die vertaald zou moeten worden."

 • Crealingua Vertaalkantoor doet niet enkel beëdigde vertalingen van Oprichtingsstatuten  van Nederlands naar Spaans maar vertaalt ook bedrijfsstatuten, gecoördineerde statuten, oprichtingsakten, Publicaties statuten in Belgisch Staatblad van Nederlands naar het Portugees, Italiaans, Frans en meer dan 60 andere talen.
 • De oprichtingsstatuten zijn een cruciaal document bij het oprichten van een onderneming. Het kan beschouwd worden als het fundament van een bedrijf. Maar wat zijn oprichtingsstatuten precies? Simpel gesteld, zijn de oprichtingsstatuten de schriftelijke vastlegging van de belangrijkste regels, rechten en plichten die de oprichters, bestuurders, en eventuele aandeelhouders met elkaar overeenkomen. Het document vormt de basis van hoe het bedrijf zal functioneren en welke principes het zal volgen.

  1.  Hoe oprichtingsstatuten opmaken en waarop moet je letten?

  Het opmaken van oprichtingsstatuten vereist een zorgvuldige aanpak. Het is aan te raden om samen te werken met een jurist of notaris die ervaring heeft in bedrijfsrecht. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:

   • Duidelijkheid: De statuten moeten helder en ondubbelzinnig zijn.
   • Volledigheid: Alle relevante aspecten van het bedrijfsbeheer moeten worden opgenomen.
   • Flexibiliteit: De statuten moeten ruimte laten voor mogelijke toekomstige wijzigingen, binnen de grenzen van de wet.

  2.Waarom heeft een bedrijf oprichtingsstatuten nodig?

  De oprichtingsstatuten zijn van essentieel belang voor:

   • Juridische zekerheid: Ze bieden een kader waarbinnen het bedrijf opereert.
   • Conflictresolutie: Ze bieden een leidraad voor het oplossen van mogelijke geschillen tussen betrokken partijen.
   • Duidelijkheid: Voor zowel interne als externe belanghebbenden over hoe het bedrijf functioneert.

  3.  Waar moeten oprichtingsstatuten gepubliceerd worden?

  In België moeten de oprichtingsstatuten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit zorgt voor transparantie en geeft derden de mogelijkheid om kennis te nemen van de regels die binnen het bedrijf gelden.

  Crealingua Vertaalbureau Expert N° 1 in Juridische vertalingen

  ·  Vaak worden statuten opgesteld zonder voldoende juridisch advies, wat kan leiden tot onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of zelfs strijdigheid met de wet. Daarnaast kunnen verouderde statuten problemen opleveren wanneer ze niet aangepast zijn aan de huidige bedrijfsrealiteit of wetgeving.

  · Oplossingen: Regelmatige revisie en raadpleging met een juridisch expert kan veel problemen voorkomen. Het is ook aan te raden om statuten te voorzien van een mechanisme voor periodieke herziening.

   Het is evident dat oprichtingsstatuten een onmisbaar onderdeel zijn voor elke Vlaamse ondernemer die een solide basis voor zijn bedrijf wil leggen. Ze bieden juridische zekerheid, duidelijkheid en een kader voor conflictresolutie. Het is essentieel dat deze statuten met zorg worden opgesteld, regelmatig worden herzien en in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving.

   

  De beëdigde vertalers van Vertaalbureau Crealingua maken niet enkel  beëdigde vertalingen van Oprichtingsstatuten maar ook juridische vertalingen van heel wat andere bedrijfsdocumenten:

  1. Publicatie Statuten Belgisch Staatsblad
  2. Statutenwijziging
  3. Oprichtingsakte
  4. Stichtingsstatuten
  5. Bedrijfsakte
  6. Constituerende documenten
  7. Ontbinding Vennootschap
  8. Stichtingsakte
  9. Oprichtingsdocumenten
  10. Bedrijfsreglementen

   

- Sam, Leuven Meer info >