Statuten, publicaties, uittreksels of vennootschapsdocumenten vertaald door erkende vertalers

Vertaalbureau Crealingua is Expert N° 1 in het vertalen van statuten, publicaties, uittreksels KBO of vennootschapsdocumenten.
De native vertalers van vertaalbureau Crealingua vertalen uw statuten in alle talen: Frans, Engels, Spaans, enz...

 

 • Crealingua is gespecialiseerd in vertalingen voor BEDRIJVEN, KMO’s en VZW’s.                    
 • Als bedrijf of juridische dienst beëdigde vertaling nodig? Offerte via online formulier.              
 • De vertaalpartner officiële oprichting, publicaties BS en bedrijfsdocumenten. Sinds 1997.
 • We staan dicht bij onze klanten. Vertrouwelijke opvolging. Altijd bereikbaar, ook nà 18u.

Onze erkende vertalers vertalen o.a. volgende documenten:

 • Vertaler voor oprichtingsakte en vertaling oprichtingstatuten
 • Vertaler voor publicatie Belgisch Staatsblad
 • Vertaler voor aanvraag BTW-nummer
 • Vertaler voor coördinatie van statuten
 • Vertaler voor business plan en Vertaler voor financieringsplan
 • Vertaler voor gecoördineerde statuten
 • Vertaler voor ontbinding vennootschap
 • Vertaler voor statutenwijziging
 • Vertaler voor uittreksel KBO
 • Vertaler voor vereffening
 • Vertaler voor investeringsbewijs
 • Vertaler voor notulen van de besluiten van de bestuurders
 • Vertaler voor lening op afbetaling
 • Vertaler voor hypotheek schrapping
 • Vertaler voor notarieel attest,
 • Vertaler voor notariële vereffening,
 • Vertaler voor notariële verdeling
 • Vertaler voor notariële volmacht
 • Vertaler voor notarisakte

Ons vertaalbureau is gespecialiseerd in het vertalen, beëdigen en legaliseren van uw statuten, grondbepalingen, ondernemingsstatuten.

Een vennootschap wordt opgericht door middel van een oprichtingsakte. In het geval van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap of een coöperatieve vennootschap wordt de oprichtingsakte bij notariële akte opgemaakt. De oprichtingsakte bevat de statuten van de vennootschap.

Wanneer de oprichtingsakte van de vennootschap wordt neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de vennootschap, wordt het gedeelte van de akte dat betrekking heeft op de statuten tegelijkertijd neergelegd in de statutendatabank. Bovendien zullen de clausules in de statuten die aangeven wie de vennootschap mag vertegenwoordigen, tegelijkertijd in de mandatendatabank worden neergelegd.

Een vennootschap oprichten is complexer dan een eenmanszaak oprichten. Bij de meeste vennootschapsvormen zult u een beroep moeten doen op een notaris. De kosten voor het oprichten van een vennootschap liggen dan ook hoger dan voor een eenmanszaak.

De statuten zijn bepalingen in de oprichtingsakte over bijvoorbeeld het doel van de vennootschap en andere regelingen. Er zijn standaard wettelijke statuten, maar u kunt die ook laten aanpassen. Overleg daarvoor met uw notaris.

De statuten zijn bepalingen in de oprichtingsakte van de vennootschap over:

 • de identiteit van de oprichters,
 • naam en doel van de vennootschap,
 • regeling van de algemene vergaderingen,
 • andere regels die in de vennootschap zullen gelden.

Voor de oprichting van een vennootschap heb je een oprichtingsakte nodig. Er zijn 2 soorten akten:

 • een authentieke akte, opgemaakt door de notaris, is vereist bij de oprichting van een nv, bv en een cv
 • een onderhandse akte, kan worden opgesteld zonder tussenkomst van de notaris.  Dit volstaat bij de oprichting van een maatschap, vof en een comm.V.

Voor het opstellen en verlijden van de akte moet je volgende documenten voorleggen:

 • een financieel plan,
 • voor een inbreng in geld: het bankattest,
 • voor een inbreng in natura, kennis of nijverheid: een verslag van een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag van de oprichters.

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen. Hierin wordt het doel en allerlei andere belangrijke zaken van die rechtspersoon vastgelegd. De rechtspersoon kan een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging of stichting betreffen. De grondbepalingen van de rechtspersoon zijn vervat in een akte die notarieel wordt verleden. Samen met de oprichtingsakte moeten de statuten, ter kennisneming van derden, in het handelsregister worden ingeschreven. De statuten en aktes van rechtspersonen verschijnen eveneens in een bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

STATUTEN VERTALEN

 

 

Statuten vertaald door juridische vertalers