Medische attesten vertaald door beëdigde vertalers

De officiële vertalers van vertaalbureau Crealingua vertalen uw medische attesten in alle talen: Frans, Engels, Spaans, Duits, Pools, Zweedse vertalingen. Meer beëdigde vertalers hier.

Ons vertaalbureau is gespecialiseerd in het vertalen, beëdigen en legaliseren van uw medische attesten, dokterbewijzen, attesten van medisch schadegeval. Wenst u een ander document te vertalen? Klik hier voor juridische vertalingen, technische vertalingen en vertalingen van zakelijke documenten.                         
De erkende vertalers van vertaalkantoor Crealingua vertalen niet enkel uw medische attesten maar verzorgen ook de beëdigde en gelegaliseerde vertalingen van echtscheidingsaktes, diploma's en bewijzen van goed gedrag en zeden. Ook vertalers Russisch, vertalers Arabisch, vertalers Turks en vertalers Servisch.

Een medisch attest is een officieel document dat een arts voor zijn patiënt opmaakt, doorgaans naar aanleiding van ziekte. Het attest kan ook een schadegeval met arbeidsongeschiktheid betreffen. Het attest vermeldt de persoons- en adresgegevens van de patiënt, een omschrijving van de ziekte of het letsel, de periode van verwachte afwezigheid, de eventuele arbeidsongeschiktheid en de identificatiegegevens van de arts. Het ziektebewijs dient aan de werkgever te worden bezorgd of eventueel aan een verzekeringsinstantie. 

MEDISCH ATTEST VERTALEN

 

Medische attesten vertaald door beëdigde vertalers