Expertiserapporten vertaald door juridische vertalers

De native vertalers van vertaalbureau Crealingua vertalen uw expertiserapporten in alle talen: Frans, Engels, Spaans, Duits, Pools, Zweedse vertalingen. Meer vertalers hier.

Ons vertaalbureau is gespecialiseerd in het vertalen, beëdigen en legaliseren van uw expertiserapporten, schadetaxatierapporten, expertiseverslagen. Wenst u een ander document te vertalen? Klik hier voor beëdigde vertalingen, technische vertalingen en vertalingen van zakelijke documenten.

De native vertalers van vertaalkantoor Crealingua vertalen niet enkel uw expertiserapporten maar verzorgen ook de juridische vertalingen van statuten, algemene voorwaarden, contracten, met beëdiging en legalisatie indien vereist. Onze vertalers kunnen alle talen vertalen o.a. Russische vertalingen, Arabische vertalingen, Turkse vertalingen en Servische vertalingen.


Een expertiserapport
is het verslag van een deskundig onderzoek, ook wel expertise genoemd. Hierbij onderzoekt een ter zake bevoegd persoon of organisme een probleem of schadegeval en bepaalt welke gebreken zich voordoen, wat de oorzaak hiervan is en of de geuite klachten gegrond zijn. Er zijn verschillende soorten expertises: eenzijdige expertise op aanvraag van één partij, tegensprekelijke expertise waarbij één expert beide partijen probeert te verzoenen en gerechtelijke expertise die ingezet wordt als de partijen er niet in slagen een oplossing te bereiken.

EXPERTISERAPPORTEN VERTALEN

Expertiserapporten vertaald door juridische vertalers