Apostille - Apostillering

Zie ook Legalisatie

Wat is een Apostille

Een apostille is een certificaat dat aan een document wordt toegevoegd om de vormelijke juistheid ervan te bevestigen.  Een apostille is mogelijk ten aanzien van de landen die partij zijn bij het Haagse Apostilleverdrag van 1961.

Waar kan men in België een Apostille aanvragen?

FOD Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, tel: 02/501 81 11
diplomatie.belgium.be/nl/contact

Apostille - Apostillering