Vonnissen vertaald door juridische vertalers

De native vertalers van vertaalbureau Crealingua vertalen uw rechtbankvonnissen in alle talen: Frans, Engels, Spaans, Duits, Pools, Zweedse vertalingen. Meer vertalers hier.

Ons vertaalbureau is gespecialiseerd in het vertalen, beëdigen en legaliseren van uw vonnissen, gerechtelijke uitspraken, arresten. Wenst u een ander document te vertalen? Klik hier voor beëdigde vertalingen, technische vertalingen en vertalingen van zakelijke documenten.

De native vertalers van vertaalkantoor Crealingua vertalen niet enkel uw vonnissen maar verzorgen ook de beëdigde en gelegaliseerde vertalingen van notariële akten, derdenbeslag en verzoekschriften. Onze vertalers kunnen alle talen vertalen o.a. Russische vertalingen, Arabische vertalingen, Turkse vertalingen en Servische vertalingen.

Een vonnis is een beslissing van de rechter. Een vonnis is gekoppeld aan een gerechtelijke procedure die met een dagvaarding een aanvang neemt. De rechter neemt zijn beslissing na kennisneming van de schriftelijke stukken die beide partijen daartoe hebben ingediend, eventueel na het horen van de partijen, getuigen en deskundigen. Er bestaan verschillende soorten vonnissen: eindvonnissen, deelvonnissen, tussenvonnissen, akkoordvonnissen, beslissingsvonnissen. Een vonnis dient altijd te worden uitgevoerd, zo niet kan een veroordeling volgen.

VONNIS VERTALEN