Uittreksel uit het strafregister vertaald door beëdigde vertalers

De officiële vertalers van vertaalbureau Crealingua vertalen uw uittreksel uit het strafregister in alle talen: Frans, Engels, Spaans, Duits, Pools, Zweedse vertalingen. Meer beëdigde vertalers hier.

Ons vertaalbureau is gespecialiseerd in het vertalen, beëdigen en legaliseren van uw uittreksel uit het strafregister, bewijs van goed gedrag en zeden, getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Wenst u een ander document te vertalen? Klik hier voor juridische vertalingen, technische vertalingen en vertalingen van zakelijke documenten.                         
De erkende vertalers van vertaalkantoor Crealingua vertalen niet enkel uw uittreksel uit het strafregister maar verzorgen ook de beëdigde en gelegaliseerde vertalingen van huwelijksaktes, medische attesten en overlijdensaktes. Ook vertalers Russisch, vertalers Arabisch, vertalers Turks en vertalers Servisch.

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat de strafrechtelijke veroordelingen vermeldt die een persoon heeft opgelopen. Het wordt ook wel een bewijs van goed gedrag en zeden genoemd. Het uittreksel vermeldt enkel veroordelingen door de strafrechtbank, dus bijvoorbeeld  geen minnelijke schikkingen in het kader van o.a. verkeersinbreuken, een huurgeschil, faillissement. U kan het document doorgaans bekomen bij de gemeente van de woonplaats waar u officieel bent ingeschreven.

UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER VERTALEN

Uittreksel uit het strafregister vertaald door beëdigde vertalers