Legalisatie van beëdigde vertalingen

Legalisatie van beëdigde vertalinen

Een legalisatie is een ondertekende verklaring van een bevoegde autoriteit (Rechtbank van Eerste Aanleg) waarmee een op het document gestelde stempel en handtekening van de beëdigde Vertaler voor echt wordt verklaard.

Legalisatie is noodzakelijk om documenten in een ander land te kunnen gebruiken. Het geeft een waarborg dat het document authentiek is.

Een legalisatie op de Rechtbank neemt normaliter tussen de 3 à 5 dagen in beslag. We kunnen ook zorgen voor spoedlegalisaties binnen de 2 dagen.